Andele til salg

Andele til salg?


Da der i øjeblikket er en generationsskifte igang på pladsen (nogle er kommet her gennem mere end 50 år), er det i øjeblikket muligt at erhverve en andel - enkelte evt. med campingvogn. Prisen aftales direkte med sælgeren.

Se nedenfor hvilke andele, der er til salg og kontakt ejeren direkte som anført.


Hvordan fungerer det?


Andelsbeviserne har en pålydende på kr 12.500,- og prisen for en andel reguleres i henhold til vedtægterme med nettopristallet og er pt på ca kr 37000,- pr andel.


Kontingent

 

Ud over andelen skal hver andelshaver betale  1/33 del af andelsforeningen faste omkostninger: Ejendomsskatter, moms, vand, el., vedligeholdelse mv. i form af et kontingent. Kontingentet er på kr 4200,- incl el. a'conto pr år. Hertil kommer et lille beløb til rengøring.

Historie

 

Campingpladsen blev grundlagt af den lokale købmand den 9/2 -1959 og var indtil 1983 en del af købmandsforretningen, der lå overfor indgangen til campingpladsen. Da det var vanskeligt at afhænde købmandsforretningen med campingpladsen, blev det besluttet at udbyde campingpladsen i andele.

 

Der blev dannet en andelsforening, Bjerghuse Camping Amba og pladsen blev opdelt i 33 andele, som blev solgt til interesserede og fastliggere, der var interesserede. Der er beboere på pladsen, som er kommet her gennem mere end 50 år.


Andelsselskabets formål er at opretholde campingpladsen i henhold til gældende love og bestem­melser, som et fristed for andelshaverne og deres familie, til fælles gavn og glæde.