Andele til salg

Andele til salg?


Da der har været generationsskifte igang på pladsen (nogle er kommet her gennem mere end 50 år), er det i øjeblikket muligt at erhverve en andel . Prisen aftales/forhandles direkte med sælgeren.

Se nedenfor hvilke andele, der er til salg og kontakt ejeren/andelshaveren direkte, på mail som anført på kortet, ellers kontakt bestyrelsen.


Hvordan fungerer det?


Andelsbeviserne har en pålydende på kr 12.500,- og prisen for en andel reguleres i henhold til vedtægterme med nettopristallet og er pt på max kr 42.118,- pr andel.


Ring eller skriv til andelshaver for aktuelle pris

Kontingent

 

Ud over andelen skal hver andelshaver betale  1/33 del af andelsforeningen faste omkostninger: Ejendomsskatter, moms, vand, el., vedligeholdelse mv. i form af et kontingent. Kontingentet er på kr 5400,- incl 1000,- kr. til el. a'conto pr år. Hertil kommer et lille beløb til rengøring.

Historie

 

Campingpladsen blev grundlagt af den lokale købmand den 9/2 -1959 og var indtil 1983 en del af købmandsforretningen, der lå overfor indgangen til campingpladsen. Da det var vanskeligt at afhænde købmandsforretningen med campingpladsen, blev det besluttet at udbyde campingpladsen i andele.

 

Der blev dannet en andelsforening, Bjerghuse Camping Amba og pladsen blev opdelt i 33 andele, som blev solgt til interesserede og fastliggere, der var interesserede. Der er beboere på pladsen, som er kommet her gennem mere end 50 år.


Andelsselskabets formål er at opretholde campingpladsen i henhold til gældende love og bestem­melser, som et fristed for andelshaverne og deres familie, til fælles gavn og glæde.