Faciliteter

Pladsen

Campingpladsen er omkranset af et plankeværk og er opdelt i mindre grupper med op til 4 pladser i hver gruppe. Hver enkel plads er normalt afgrænset til nabopladsen med enten fast og/eller levende hegn, således der efter vestkyst forhold er gode læforhold. Hver enkel plads er forsynet med 230v CEE el-forsyning og el-måler. Der er etableret vandhaner på pladsen.


Servicebygning


Centralt på pladsen findes en servicebygning med herre- og dametoiletter, 4 baderum, køkken og vaskemaskine samt udtømnings-plads til kemisk toilet. Derudover har vi depotrum samt rum til diverse haveredskaber og plæneklippere. Der en udendørs plads til rensning af fisk

Miljø

Pladsen råder over et solfangeranlæg til opvarmning af brugsvand ligesom affaldsvandet renses i pladsens eget  rensningsanlæg. Vi har en container til restaffald og henstiller til vore gæster at aflevere glas, papir og metalaffald på genbrugsstationen overfor campingpladsen.


Legeplads


Der findes en lille legeplads på pladsen samt en offentlig legeplads lige overfor pladsen, ligesom der er en petanquebane til rådighed udenfor pladsen.


Trailer


Der findes en trailer til fælles afbenyttelse for medlemmer og fastliggere.